L’Accu de rechange V2 18V (UNIQ. Turbopelle V2 Ancien model)